Obrtna dovoljenja

Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje določenih dejavnosti. Pravico do opravljanja obrtne dejavnosti, za katero je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost se pridobi na podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register.

Obrtna dejavnost je tista dejavnost, ki se opravlja v skladu z določili 5. člena Obrtnega zakona. Zanjo veljajo naslednje značilnosti:

- da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost, na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,

- da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne za opravljanje dejavnosti  po predhodni alinei in da nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnerga procesa,

- da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
- da se opravlja trajno.

V Uredbi o  obrtnih dejavnostih  (Uradni list RS, št. 63/13) ) so v 3. členu  določene obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje. 

Pogoj za pridobitev obrtnega zakona je opredeljen v 9. členu Obrtnega zakona

  • srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri, ali
  • srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali
  • ustrezen mojstrski naziv, ali
  • ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija, ali
  • višja strokovna izobrazba ustrezne smeri, ali
  • visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri.

Obrtno dovoljenje pa lahko pridobi tudi oseba, ki izpolnjuje pogoje na podlagi 2. odstavka 9. člena Obrtnega zakona.

Obrtno dovoljenje pridobi

  • samostojni podjetnik posameznik
  • gospodarska družba ( družba z omejeno odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna  

             družba in delniška družba)

  • obrtna zadruga, če izpolnjuje pogoje po obrtnem zakonu

SPREMEMBA PODATKOV, ODJAVA

Če se spremenijo podatki, ki jih vsebujeta odločba o obrtnem dovoljenju ali reprezentativno obrtno dovoljenje (sprememba sedeža firme, naziva firme, dejavnosti, nosilca dejavnosti,..) mora imetnik obrtnega dovoljenja v 15 dneh vložiti vlogo za spremembo podatkov in sicer na tisti OOZ, kjer ima sedež svoje firme. V kolikor spremeni sedež podjetja in spada v drugo OOZ, vloži stranka vlogo za spremembo podatkov na OOZ, v kateri je novi sedež podjetja.

V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, za katere je bilo izdano obrtno dovoljenje, se je fizična ali pravna oseba dolžna v roku 8 dni odjaviti iz obrtnega registra (2. odstavek 17. člena Obrtnega zakona). Dolžnost odjave iz obrtnega registra velja tudi v primeru pripojitve k drugi pravni osebi. Obrtnega dovoljenja namreč ni dovoljeno prenesti na drugo pravno ali fizično osebo.

Povezave vloge:

pdfVloga izdajo obrtnega dovoljenja

pdfVloga za spremembo podatkov v obrtnem dovoljenju

pdfVloga za odjavo iz obrtnega registra

 

 

Povezave:
Obrtni zakon
Uredba o obrtnih dejavnostih

Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
Standardna klasifikacija dejavnosti SKD
Seznam poklicev

 

Uradne ure

Ponedeljek in petek:
od 8.00 do 12.00 ure.

Sreda:
od 8.00 do 12.00 ure
ter od 14.00 do 17.00 ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola

obrtno-podjetniska-zbornica
Brkinska ulica 13, 6310 Izola

Tel.: 05/640 03 20, 640 03 21
Faks: 05/641 75 27

email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pdfStatut OOZ Izola - CRA Isola

Kje se nahajamo?