ODLOK O NAČINU IZPOLNJEVANJA POGOJA PREBOLEVNOSTI, CEPLJENJA IN TESTIRANJA ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 – pričetek veljavnosti 15. septembra

 

V Uradnem listu RS, št. 147/2021 z dne 14.9.2021  je objavljen nov  Odlok o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti,cepljenje in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.  Odlok prične veljati v sredo, dne 15. septembra 2021. 

Odlok začasno določa pogoj PCT  za  osebe, ki :

 •  opravljajo storitev ( s.p., zaposleni in pogodbeni delavci),
 • uporabnike storitev ( potrošnike oz. uporabnike).

PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati :

Þ     vsi delavci (ne glede na dejavnost) in

Þ     osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (ne glede na dejavnost), ali

Þ     osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost).

Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe.

Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je  proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU. Odgovorna oseba, ki izvaja ali organizira opravljanje dela, določi čas in kraj samotestiranja na DELOVNEM MESTU. 

V primeru dela na terenu pa se uporablja določba 2. odstavka 6. člena Odloka, ki nalaga enkrat tedensko testirabnje s HAG testi, ki jih izvajajo pristojne zdravstvene in druge pooblaščene institucije.

V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje, testirana oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki jo napoti na test PCR.

Sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih. Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list).

Obveznost odgovornih oseb, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela je , da morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami  se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT. 

Odlok določa tudi izjeme pri uporabi zaščitne maske. Tako uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:

 

 1. otroke do  dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
 9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, 
 10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, in
 11. za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

V zvezi z medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov vsebinskih sprememb ni.

V odloku je tudi določeno:

 • v kolikor delavec ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe, skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
 • uporabnikom storitev, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabo storitev.

Avtor

Tanja ŽLOGAR

 

Uradne ure

Ponedeljek in petek:
od 8.00 do 12.00 ure.

Sreda:
od 8.00 do 12.00 ure
ter od 14.00 do 17.00 ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola

obrtno-podjetniska-zbornica
Brkinska ulica 13, 6310 Izola

Tel.: 05/640 03 20, 640 03 21
Faks: 05/641 75 27

email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pdfStatut OOZ Izola - CRA Isola

Kje se nahajamo?