Skupščina OOZ Izola - CRA Isola

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima 17  članov. Poslance v skupščino zbornice volijo člani zbornice na splošnih volitvah.

Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema program dela zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema osnovo oziroma višino in način plačevanja članarine zbornici, v skladu z 39. in 41. členom obrtnega zakona,
 • sprejema finančni načrt zbornice za tekoče leto ter njegove spremembe in dopolnitve - rebalans ter poročilo o realizaciji finančnega načrta praviloma za obdobje do obravnave na seji skupščine,
 • določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter višino teh nadomestil,
 • odloča o posebnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi na predlog sekcije oziroma drugega organa,
 • voli in razrešuje predsednika zbornice,
 • na predlog predsednika zbornice voli in razrešuje člane upravnega odbora
 • voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
 • razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe zbornice in določa rok za izvedbo volitev v organe zbornice,
 • odloča o sporih glede ustanavljanja sekcij v zbornici,
 • sprejema druge odločitve, v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi.

Poslanci skupščine v mandatnem obdobju 2014-2018 so:

Irena APOLLONIO, Igor BOŽIČ, Milenko BULEŽAN, Ivan ČELIGOJ, Branko FURLANIČ, Nada JERMAN ČIBEJ, Darijo KLEVA, Rajko KODRIČ, Jasna KOZLOVIČ, Milan MILOSTNIK,  Rajko MARKOVIČ, Jani MATTICA, Darko METLIKA, Vivijana MIKOLJ, Edvin SALVI, Damijan ŠENK in Adrian ŠERGO. 

Uradne ure

Ponedeljek in petek:
od 8.00 do 12.00 ure.

Sreda:
od 8.00 do 12.00 ure
ter od 14.00 do 17.00 ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola

obrtno-podjetniska-zbornica
Brkinska ulica 13, 6310 Izola

Tel.: 05/640 03 20, 640 03 21
Faks: 05/641 75 27

email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pdfStatut OOZ Izola - CRA Isola

Kje se nahajamo?