Skupščina OOZ Izola - CRA Isola

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima 17  članov. Poslance v skupščino zbornice volijo člani zbornice na splošnih volitvah.

Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema program dela zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema osnovo oziroma višino in način plačevanja članarine zbornici, v skladu z 39. in 41. členom obrtnega zakona,
 • sprejema finančni načrt zbornice za tekoče leto ter njegove spremembe in dopolnitve - rebalans ter poročilo o realizaciji finančnega načrta praviloma za obdobje do obravnave na seji skupščine,
 • določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter višino teh nadomestil,
 • odloča o posebnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi na predlog sekcije oziroma drugega organa,
 • voli in razrešuje predsednika zbornice,
 • na predlog predsednika zbornice voli in razrešuje člane upravnega odbora
 • voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,
 • razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe zbornice in določa rok za izvedbo volitev v organe zbornice,
 • odloča o sporih glede ustanavljanja sekcij v zbornici,
 • sprejema druge odločitve, v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi.

Poslanci skupščine v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 Irena APOLLONIO, Igor BOŽIČ, Vladko BUCAJ, Branko FURLANIČ, Dorjan IVANČIČ, Sandra JELIĆ, Nada JERMAN , Barbara LUŠIČ KNEZ, Darijo KLEVA, Rajko KODRIČ,  Matej KORENIKA, Jasna KOZLOVIČ,  Milan MILOSTNIK,  Predrag SIMIĆ in Kristjan ŠTAJNER.

Uradne ure

Ponedeljek in petek:
od 8.00 do 12.00 ure.

Sreda:
od 8.00 do 12.00 ure
ter od 14.00 do 17.00 ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Izola

obrtno-podjetniska-zbornica
Brkinska ulica 13, 6310 Izola

Tel.: 05/640 03 20, 640 03 21
Faks: 05/641 75 27

email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

pdfStatut OOZ Izola - CRA Isola

Kje se nahajamo?